Mer om verkstan

Skoby Krukmakeri – verkstan


På 40-talet samlade en familj ihop sina tillhörigheter och satte dem i sina vagnar och spände för sina arbetshästar. De körde till Skoby gård i Skepptuna socken, i Uppland. Den familjen var min farfar och farmor.


Pappa var då 16 år och körde en av vagnarna. Han tog så småningom över efter farfar och köpte också till den angränsande gården och gjorde på det viset Skoby till en gård, i stället för två. Den ladugård som vår farfar hade använt blev så småningom tom eftersom att min far istället hade sin verksamhet i den andra delen av gården.


Under en period på 80-talet var den uthyrd till en förening med amerikanska bilar från 50-60 talet.


I slutet av 90-talet hade jag studerat och praktiserat konst och keramik under 5 års tid. Jag ville ha en verkstad och min syster föreslog att den skulle vara i farfars gamla stall. Vår pappa och jag byggde om och 1998 stod verkstan klar. I samma lokal som en gång var ett stall för vår farfars arbetshästar har nu Skoby Krukmakeri sin verkstad. I det rum som var ladugårdens mjölkrum har nu brännugnen sin plats.


Det blev en rymlig verkstad med plats för 5 st drejskivor och med möjlighet att kunna ha kursverksamhet. Den öppna och vackra utsikten på stallgärdet gör detta till en rofylld arbetsplats. Under vintertid är hästarna Rasken och Freja grannar med verkstan och har sin hage alldeles intill.


Maud Andersson, Skoby Krukmakeri Skoby Krukmakeri   Maud Andersson

maud@skoby.nu